Najnovije

Gradonačelnik Bukovac: Nastavljamo s ulaganjima u projekte odgovornog gospodarenja otpadom

20 veljače, 2024 | by G.N.P / Z. Bogdanić
Gradonačelnik Bukovac: Nastavljamo s ulaganjima u projekte odgovornog gospodarenja otpadom
Vijesti
0

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozitivnim je ocijenio projekt investicije povećanja kapaciteta odlagališta neopasnog otpada, a koji se nalazi u Podumu i čija je ukupna vrijednost 1.317.268,12 eur. 90% tog iznosa, odnosno 1.185.541,30 eur, financirati će si iz Fonda, dok će preostalih 10% troškova snositi Grad Otočac. Sredstva će biti utrošena za troškove izvođenja radova, nabavu rabljenih kompaktora, buldožera i stroja za usitnjavanje otpada.

Ovime, Grad Otočac poduzima korak dalje u nastojanjima za uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, smanjenja štetnih utjecaja na okoliš, onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, kao i efekta stakleničkih plinova. Tim aktivnostima teži se smanjenju rizika za ljudsko zdravlje, a do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada.

Prošle godine Grad Otočac u suradnji s Fondom osigurao je i sredstva za nabavu komunalne opreme, a koja se uz klasične spremnike (setova za papir, plastiku i staklo, spremnike u obliku životinjica za dječje vrtiće i parkove, otvorene kontejnere različitih zapremnina), odnosi i na nabavu i postavljenje polupodzemnih spremnika.

Osim toga, Grad Otočac i FZOEU financirali su izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola i mišljenja te izradu potrebnih elaborata za sanaciju odlagališta otpada „Podum“. U prethodnoj godini, sredstvima osiguranima kroz javni poziv Fonda, sanirana su i tri velika divlja odlagališta otpada, u što je utrošeno 121.400,00 eur.

Grad Otočac financijski sudjeluje u izgradnji pretovarne stanice i Centra za gospodarenjem otpadom Babina gora, a gdje će se u budućnosti odvoziti miješani komunalni otpad iz Otočca i zbog čega će se postojeće odlagalište otpada Podum trajno zatvoriti, komentirao je u svojoj objavi gradonačelnik Otočca Goran Bukovac.

Comments are closed.