Najnovije

Impressum

Nakladnik:

Tascom, Nikole Maštrovića 13, Otočac

OIB: 13384285991

Glavni urednik:

Zdravko Bogdanić

gacka053@gmail.com

info@gacka053.com

IBAN: Erste banka HR05 2402 0061 1400 70329

Dinamika osvježavanja: tjedno

Datum pokretanja: 21.srpnja 2017.


Sav sadržaj na stranici gacka053.com dostupan je za prenošenje uz poveznicu na izvor u skladu s Creative Commons 2.0 licencom.

Objavljivanje ispravaka i odgovora provodit će se u skladu sa Zakonom o medijima. Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacija. Informacije o potrebi za objavljivanjem ispravka pošaljite na opći kontakt mail.