Najnovije

5 milijuna kuna za zaštitu i obnovu privatnih šuma

29 svibnja, 2019 | by G.N.P
5 milijuna kuna za zaštitu i obnovu privatnih šuma
Obavijesti
0

ZAGREB – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni.

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika.Više o podnošenju prijave za financiranje možete doznati OVDJE.

MPS

Comments are closed.

More in Obavijesti
Ljetni programi za mlade iz sustava socijalne skrbi

Outward Bound u sklopu 3-godišnjeg projekta Outward Bound u službi zajednice uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu...

Close