Najnovije

PRIOPĆENJE IZ UREDA GRADONAČELNIKA

rujan 20th, 2019 | by G.N.P
PRIOPĆENJE IZ UREDA GRADONAČELNIKA
Priopćenja
0

Slijedom  netočnih informacija o projektu „Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića Ciciban“ koje su objavljene u javnosti i kojima se narušava integritet Grada Otočca i gradonačelnika, dužni smo objaviti nekoliko nepobitnih činjenica. Naime, Dječji vrtić Ciciban, jedini je nositelj gore navedenog Projekta  i za njegovu realizaciju je dobio sredstva iz Ruralnog razvoja RH (Mjera 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1.) u iznosu od 7.448.000,00 kuna.

Nakon potpisivanja Ugovora za financiranjeDV Ciciban s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u roku od 8 mjeseci (plus dodatnih 6 mjeseci produžetka roka za dostavu dokumentacije) DV Ciciban bio je obavezan  provesti  postupak javne nabave za odabir izvođača radova te svu dokumentaciju o provedenom postupku dostaviti Agenciji na pregled najkasnije do srpnja 2019. godine kako bi mogao potraživati odobrena sredstva, u suprotnom Agencija  bi raskinula Ugovor i bila bi izgubljena odobrena sredstva.  

Zbog kompleksnosti postupka javne nabave i neiskustva u provođenju takvog postupka gdje je procijenjena vrijednost predmeta nabave 7.375.980,00 kuna (bez PDV-a), DV Ciciban angažirao je nezavisnog, vanjskog stučnjaka s iskustvom u provođenju upravo takvih javnih nabava te je imenovao Povjerenstvo za postupak provedbe JN u kojem su uz nezavisnog stručnjaka kao Predsjednika Povjerenstva još sudjelovali i jedan službenik Grada Otočca i zaposlenik DV Ciciban kao članovi što znači da Grad Otočac NIJE provodio javnu nabavu i gradonačelnik kao čelnik Grada Otočca nije potpisnik ugovora s odabranim izvođačem radova niti je to mogao biti.

U nastavku slijedi prikaz objavljenih pozivana nadmetanje sa prikazanim iznosima dobivenih ponuda i razlozima njihovog odbijanja:

  • Prvi poziv na nadmetanje objavljen je u kolovozu 2018. godina kada je pristigla samo jedna ponuda koja je iznosila 18.707.990,00 kn s PDV-om te je ona odbijena kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude i kao neprihvatljiva iz razloga što je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a do ožujka 2019. godine prema Pravilniku Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. nije bilo prihvatljivo da ukupna vrijednost projekta prelazi 1.000.000,00 eura bez PDV-a.
  • Drugi  poziv na nadmetanje objavljen je u veljači 2019. godine kada je također zaprimljena samo jedna ponudakoja je iznosila 10.181.011,25kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
  • Treći  poziv na nadmetanje objavljen je u travnju 2019. godine kada se javio isti ponuditelj kao i u prethodnom pozivu sa ponudom koja je iznosila 10.181.011,25 kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj opet nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
  • Četvrti poziv na nadmetanje objavljen je u svibnju 2019. godine i zaprimljene su dvije ponude, jedna na iznos 12.822.458,80 kuna s PDV-om koja je odbijena kao nepravilna zbog nesukladnosti dostavljene ponude s dokumentacijom o nabavi i druga ponuda na  iznos od 13.752.835,41 kuna s PDV-om koja je od strane Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda definirana kao pravovremena i ispravna i predložena za prihvaćanje.

Sva dokumentacija nalazi se u Dječjem vrtiću Ciciban.

Neprihvaćanjem prijedloga rebalansa Proračuna Grada Otočca za 2019. godinu od strane Vijeća Grada Otočca u pitanje se dovodi realizacija cijelog Projekta.

Ured gradonačelnika

Comments are closed.

More in Priopćenja
REAGIRANJE NA INTERVJU KARLA STARČEVIĆA NA PORTALU LIKA EXPRESS OD 10.08.2019.G

Gospić 10.kolovoza 2019.g.  Po starom običaju Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević lažima i podvalama pokušava posvađati i podijeliti ljude a bolje...

Close