Najnovije

Gradonačelnik Kostelac: Pomažemo poduzetnicima u odgodi/obročnoj otplati te oslobođenju podmirivanja dospjelih poreznih obaveza

19 svibnja, 2020 | by G.N.P
Gradonačelnik Kostelac: Pomažemo poduzetnicima u odgodi/obročnoj otplati te oslobođenju podmirivanja dospjelih poreznih obaveza
Vijesti
0

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01,60/01.,129/05.,109/07., 125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13.,137/15.,123/17.,98/19.,), Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 45/19.,35/20.,43/20.,50/20.) , članka 74. Statuta Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 1/13.,1/16.,2/18.,1/19.), te Obavjesti Ministarstva financija. KLASA: 410-01/20-01/1060, URBROJ: 513-07-21-01-20-1, od 05.05.2020., s ciljem ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Otočca uzrokovanih koronavirusom COVID-19, gradonačelnik Grada Otočca donosi

O D L U K U

kojom se omogućuje poreznim obveznicima odgoda i/ili obročna otplata dospjele porezne obveze kao i oslobođenje podmirivanja poreznih obveza pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona

Članak 1.

Ovom Odlukom omogućuje se pravnim osobama odgoda i/ili obročna otplata dospjele porezne obveze kao i oslobođenje podmirivanja poreznih obveza pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine 45/19.,35/20.,43/20.,50/20.)

Članak 2.

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Otočca, oslobađaju se plaćanja zakupnine za razdoblje od 01.03.-31.05.2020. godine.

Članak 3.

Poduzetnici koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.03.-31.05. 2020. godine

Članak 4.

Poduzetnici koji su obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina oslobađaju se plaćanja poreza na korištenje javnih površina za razdoblje 11.05.-31.05.2020. godine

Članak 5.

Poduzetnici koji su obveznici plaćanja spomeničke rente oslobađaju se plaćanja spomeničke rente za razdoblje 01.03.-31.05.2020. godine

Članak 6.

Poduzetnici obuhvaćeni mjerom obustave rada, odnosno zabrane obavljanja djelatnosti temeljem mjera Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske ne podnose zahtjev već se oslobađanje vrši po službenoj dužnosti od strane Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca, a svakom će se obvezniku o oslobađanju dostaviti pisana obavijest.

Članak 7..

Svi ostali obveznici plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Otočca, komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na korištenje javnih površina kojima rad nije obustavljen temeljem mjera Stožera Civilne zaštite Republika Hrvatske imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobađanje od navedenih plaćanja ili zahtjeva za odgodu plaćanja istih sukladno Općem poreznom zakonu.

Članak 8.

Obveznici kojima rad nije obustavljen temeljem mjera Stožera Civilne zaštite Republika Hrvatske na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanjem ili odgodom plaćanja navedenih davanja na knjigovodstvenoj kartici Grada Otočca ne smiju imati evidentirana dugovanja veći od 1.000,00 kuna koji se odnosi na javna davanja Gradu Otočcu dospjela do 01.03.2020. godine, što provjerava Grad Otočac po službenoj dužnosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca.

KLASA: 810-01/20-01/21

URBROJ: 2125-02-03-20-1

Otočac, 12.05.2020.

Gradonačelnik

Kostelac Stjepan, dr.vet.med.

>> Obrazloženje Odluke

G.N.P / Grad Otočac

Comments are closed.

More in Vijesti
Ministarstvo odlučilo kada počinje i završava sljedeća školska godina te kada će učenici na praznike

ZAGREB – Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika...

Close