Najnovije

Sazvana 3. e-sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

25 studenoga, 2021 | by G.N.P
Sazvana 3. e-sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca
Vijesti
0

OTOČAC – Za 1. prosinca s početkom u 11:00 sati sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca, a koja će se zbog pogoršane epidemiološke situacije održati elektroničkim putem.

Tako je za sjednicu predložen sljedeći D n e v n i r e d

 1. Aktualni sat,
 2. Primanje na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata te o zamjeniku vijećnika koji počinje obnašati vijećničku dužnost,
 3. Primanje na znanje Izvješća Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Otočca i o imenima vijećnika koji počinju obnašati vijećničku dužnost,
 4. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca,
 5. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Otočca za 2021. g.
 6. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu,
 7. Prijedlog Statuta Grada Otočca,
 8. Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Otočca,
 9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca,
 10. Prijedlog odluke o gradskim porezima Grada Otočca,
 11. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od 18. 6. do 31. 12. 2021. g.
 12. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Otočca Udruzi gradova,
 13. Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
 14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac,
 15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“,
 16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac,
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za pomoć u kući Otočac,
 18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za pomoć u kući Otočac,
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo,
 20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika,
 21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Otočca za 2022. godinu,
 22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Otočca,
 23. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Otočca za 2021. godinu,
 24. Prijedlog procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Otočca,
 25. Prijedlog plana djelovanja Grada Otočca u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Predsjednik

Tino Ostović, mag. eur. pos. stud., v.r.

Comments are closed.

More in Vijesti
Prvi zimski velebitski Raid

U pripremi je još jedan događaj ljubitelja Land Rover automobila. Nakon susreta u Otočcu, pošlo ljeto, očekuje se novo druženje...

Close